ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Inspraakreactie gemeenteraad door Saskia Koppert

door Gilbert | okt 16, 2018

Op 11 oktober heeft voorzitter van het Gilbertjaar, Saskia Koppert, haar inspraakreactie gegeven bij de gemeenteraad.

Ik ben nog niet zo lang geleden naar het voor mij onbekende Veenendaal gekomen om hier notaris te worden. Dat was best een grote stap. En spannend ook. Waarom durfde ik dat aan? Onder meer omdat ik de grote voordelen van Veenendaal zag: een grote plaats met alle voorzieningen, fijne winkelstad en tóch een prettig dorps karakter, veel ondernemers en gelegen in een prachtige omgeving, centraal in Nederland. Voordat ik mij had verdiept in Veenendaal had ik dit nooit gedacht. Het beeld dat ik van Veenendaal had was… ja, eigenlijk had ik geen beeld van Veenendaal.

En dat is nou jammer! Dus wat was ik blij toen ik door een paar Veenendalers werd gevraagd om met hen een stichting op te richten waarmee we buitenstaanders kunnen laten zien hoe geweldig Veenendaal is en aan de inwoners handvatten kun-nen geven om hun trots op Veenendaal uit te dragen. Ze hadden ook al een kap-stok om dit alles aan op te hangen. En jullie weten natuurlijk wie dat is: de Ant-werpenaar Gilbert van Schoonbeke. Toevallig is hij in 2019 500 jaar geleden gebo-ren. Een geweldige aanleiding om van 2019 een bijzonder jaar voor Veenendaal en haar inwoners te maken.

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. Met bloed, zweet en tranen, maar ook veel plezier, is dit initiatief vanuit de samenleving zo ver, dat ondertussen vele inwoners, bedrijven, instellingen en overheden samenwerken op het gebied van economie, sport, cultuur, onderwijs, architectuur, stedenbouw, geschiedenis, toe-risme en promotie. Plaatselijk, regionaal, provinciaal en zelfs internationaal. U heeft ongetwijfeld gisteren allemaal de advertentie in de Rijnpost gezien….

En ondanks al die initiatieven en toezeggingen voor inspanningen en financiële on-dersteuning vragen wij ook financiële ondersteuning van de gemeente. Wij willen het Gilbertjaar namelijk echt goed neerzetten. U weet het misschien al, maar Ant-werpen en bijvoorbeeld de provincie Utrecht kijken mee. Laten we ervoor zorgen dat we Veenendaal nog beter op de kaart zetten! In Antwerpen zijn ze nu al onder de indruk van onze stad, van onze plannen voor het Gilbertjaar en wat we inmid-dels al voor elkaar hebben gekregen.
We willen daarnaast borgen dat juist ook de mensen in de Veense samenleving die niet zelf in financiële zin kunnen bijdragen een geweldig Gilbertjaar krijgen. Dat ook voor de minima plaats is aan de bourgondische feesttafel in de Hoofdstraat. En dat alle Veenendalers met een migratieachtergrond met elkaar én met geboren Veenendalers nog lang napraten over alle activiteiten in de Week van de landver-huizers. We zijn tenslotte allemaal Gilbert.

Was hij hier nu of was hij hier niet?? De vraag is: doet dat ertoe? Feit is dat hij midden 16e eeuw in dit gebied de economische motor was. Door die economische bedrijvigheid heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van dit gebied, onze ge-meente en de stad Antwerpen.

Gilbert kan ook in onze tijd nog een bijdrage leveren aan de groei van Veenendaal. Het Gilbertjaar kan als een hefboom fungeren voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Marketing, promotie, toerisme, verbinding tussen mensen en eco-nomische bedrijvigheid.
De verbinding met Antwerpen is een geweldige kans! Antwerpen heeft grote food-techbedrijven, wij hebben foodvalley, zij zijn smartcity, wij ict-stad. Op deze en nog veel meer gebieden biedt dit kansen voor de Veenendaalse economie.
Ik kan nog veel meer vertellen, voorbeelden noemen van wat voor geweldige initia-tieven al ontwikkeld worden. Een toeristisch wandelpad tussen Antwerpen en Veenendaal, duizenden schoolkinderen die over het ontstaan van Veenendaal leren, sportieve activiteiten, een echt Veens ‘Kerkepad’, gezamenlijk bierbrouwen met Antwerpen, etcetera etcetera.

Conclusie
Het Gilbertjaar is een prachtige kans voor Veenendaal. Het summum van een co-creatie: bedacht door en voor Veenendalers met de potentie om Vee-nendaal tot ver buiten haar gemeentegrenzen bekend te maken als inspirerende en ondernemende plaats met alle voorzieningen, fijne winkelstad in een prachtige om-geving centraal in Nederland. Kortom: een plaats waar je graag wilt wonen, wer-ken en ondernemen!