ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Achtergrondinformatie prijsvraag Gilbertgaard

door Gilbert | sep 09, 2019

Zoals bekend heeft de stichting Gilbert van Schoonbeke een aantal landschapsarchitecten uit Antwerpen en Nederland gevraagd in het kader van het Gilbertjaar een ontwerp te maken voor het perceel aan de Slaperdijk dat inmiddels de ‘Gilbertgaard’ als werktitel heeft.

We geven graag een toelichting op de komende processtappen in het project Gilbertgaard,

Als download treft het Programma van Eisen aan, zoals dat aan de architectenbureaus is meegegeven. Hierin vindt u ook de samenstelling van de jury.

De richtlijnen voor de invulling van de Gilbertgaard zijn door de werkgroep ‘Schoon Gilbert’, die onder de vlag van de Stichting opereert, samengesteld. Leden van de werkgroep zijn onder meer de heer Johan Huibers (architect) en de heer Sietse Hagen (landschapsarchitect). Ook de gemeente Veenendaal is in de werkgroep vertegenwoordigd (omdat de gemeente eigenaar is van het betreffende perceel grond). In een van de vele brainstormsessies van de werkgroep is de wens naar voren gekomen om te kijken of het mogelijk is stadslandbouw in te passen in een nieuwe bestemming van de ‘Gilbertgaard’ waarin men duurzaamheid een rol wilde laten spelen.

  • Van vijf architectenbureaus hebben we inzendingen ontvangen en beoordeeld. Alle inzendingen zijn voor u samengevat op www.gilbertjaar2019.nl.
  • Aanstaande vrijdag, 13 september, vindt de Avond van de Architectuur plaats. Hier wordt de Gilbert Architectuurprijs uitgereikt aan de inzenders van het best beoordeelde plan voor de Gilbergaard. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt hier gratis tickets bestellen.
  • Hiermee wordt de 1e fase afgerond: we hebben ideeën en visies aangereikt gekregen en het volgens de jury beste plan bekroond met een trofee en (media)aandacht.
  • Vanaf de prijsuitreiking treedt er een nieuwe fase in. De Gemeente neemt het stokje van de stichting over. De fase van formele planprocedure gaat dan van start. De Gemeente Veenendaal heeft ons toegezegd dat alle inspraakmogelijkheden en bezwaarprocedures door de Gemeente correct zullen worden gevolgd. Met als consequentie dat het winnende plan ook niet of slechts deels kan worden uitgevoerd, mede afhankelijk van de mening van u als omwonenden en de uitvoeringsmogelijkheden van het betreffende plan.
  • De stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal blijft overigens na de prijsuitreiking wel betrokken bij de Gilbertgaard. We hebben ons best gedaan financiële middelen voor de uitvoering van het plan te genereren voor het geval dit kan plaatsvinden. En natuurlijk hopen wij dat de Gemeente, met het nodige draagvlak van de omwonenden, tot uitvoering van het winnende plan overgaat.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op via info@gilbertjaar2019.nl.

Download het Programma van Eisen