ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Column: Gilbertgaard – een terugblik

door Gilbert | dec 04, 2019

We hebben als werkgroep ’Schoon Gilbert’ in goede samenspraak met de Gemeente Veenendaal een locatie in het noordwesten van Veenendaal aangewezen die betekenis heeft met het oog op turfwinning en de rol van Gilbert van Schoonbeke. Voor die locatie schreven we onder een zestal vooraf geselecteerde landschapsbureaus (drie uit Vlaamstalig gedeelte van België en drie uit Midden – Nederland een ontwerp- en ideeënwedstrijd uit met het thema ‘ontmoeting & uitzicht’, daar waar verleden en toekomst samenkomen.

We hebben zo een bijdrage geleverd aan de betekenis van de duurzame ontwikkeling van Veenendaal als ‘partner’ in de Food Valley. Daarnaast loopt het gelijk mee op met de invoering en latere ruimtelijke procedures met betrekking tot de Omgevingswet. Een visie op deze ontwikkeling van natuur en cultuur levert daar een wezenlijke bijdrage aan, juist ook waar het gaat om de participatie van de (directe) omgeving c.q. bewoners van dit gebied.

Het project leert ons zorgvuldig om te gaan met ons natuur én cultureel erfgoed. Een fysieke plek waar verleden en heden samenkomen, en waar de samenleving als geheel de betekenis weer van kan leren (educatief aspect) herkennen. Omdat het projectprijsvraaggebied direct grenst aan de Grebbelinie – in de vorm van de Slaperdijk – wordt tevens betekenis gegeven aan landschapsstructuren in relatie met oude militaire verdedigingswerken.

We hebben als werkgroep ‘Schoon Gilbert’ een gereglementeerde prijsvraag/ ontwerpcompetitie uitgeschreven, en hebben daartoe beoordelingscriteria opgesteld en een beoordelingsteam gevormd. Vervolgens hebben we de eerste Veenendaalse Architectuurprijs (“De Gilbert”) uit kunnen reiken aan het beste plan voor een blijvende, fysieke landschappelijke en (steden)bouwkundige ruimtelijke ingreep. Zo wordt het ‘Verhaal van Veenendaal’ op een concrete plek aansprekend zichtbaar.

Het winnend ontwerpteam van bureau Omgeving uit Antwerpen/Berchem nam in een volle zaal met ca. 150 mensen op vrijdag 13 september ter gelegenheid van de ‘Dag van de Architectuur’ de eervolle 1e prijs in ontvangst. Het ontwerp van “De Turfweide” is inmiddels gepubliceerd in diverse publicaties en vaktijdschriften zowel in Nederland als in België. Goed is hierbij te vermelden dat de plannen van alle deelnemende bureaus drie weken lang zijn tentoongesteld in de Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein in Veenendaal. Hier is veel gebruik van gemaakt.

Het Gilbert DNA werd als volgt zichtbaar in dit project:

  • Antwerpenaren in gesprek en ‘onderhandeling’ met Veenendaalse stakeholders;
  • De Gilbert van Schoonbekegrift en de aanliggende veengronden zichtbaar aanwezig in dit gebied;
  • Het winnend plan is innovatief (waterbeheersing) en voegt nieuwe betekenis aan het gebied toe;
  • Turf dit keer niet aangewend als brandstof maar wel als gestapelde ‘kijkhut’ om het verhaal van Veenendaal door te kunnen vertellen aan nieuwe generaties.

Nu nog de uitvoering! Verder optrekken met elkaar en de banden verstevigen met nieuwe ‘stakeholders’. We werken aan een ‘Verrassend mooi Veenendaal’.

 

Johan Huibers