ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Column Rijnpost: Veenendaal – Een knap staaltje van City-Marketing

door Gilbert | aug 14, 2019

Met de beslissing om de Antwerpenaar, Gilbert van Schoonbeke (1519-1556), te herdenken voor het profileren van de gemeente heeft Veenendaal in 2019 tweemaal in de roos geschoten. In eerste instantie in Veenendaal en omstreken zelf en niet in mindere mate in Antwerpen en zijn randgemeenten. Deze illustere zakenman/urbanist die in de XVIe eeuw een historische bijdrage heeft geleverd inzake de ontwikkeling van de turfwinning in de Gelderse vallei bekleedt sinds 2019 of 500 jaar na zijn geboorte in Antwerpen, onbetwistbaar een ereplaats in de galerij van de Veenendalers.

Marketingtechnisch knap bekeken door de “Stichting Gilbert van Schoonbeke” en het gemeentebestuur van Veenendaal om het ondernemerschap van deze figuur te koppelen aan de economisch/ecologische dynamiek die uitgaat van de lokale nijverheid en cultuurgemeenschap. De toevallige contacten die twee jaar geleden tot stand kwamen tussen architect Johan Huibers (Veenendaalse architectenbureau Huibers & Jarring) en de Antwerpse vzw “De Vrienden van het Brouwershuis “ (x) zijn niet uitsluitend uitgemond in een herdenking van een man die op economisch vlak zijn tijd vooraf ging doch in een vriendschapsband tussen beide gemeenten. Gemoedelijke ontmoetingen tussen beide besturen vonden reeds plaats. En het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze contacten nog verder zullen gezet worden.

Met een uitgekiend communicatiestrategie heeft Veenendaal bereikt dat de zelfbewuste Antwerpenaar zijn/haar stadsgenoot beter heeft leren kennen of zelfs tot leven gewekt heeft. Getuigen hiervan ondermeer het aanmeren op de Schelde-oever van het turfschip “ Helena “ op 5 juli 2019 en het mozaïek van Veenendaalse schoolkinderen met de beeltenis van Gilbert van Schoonbeke dat tot 9 september 2019 de aandacht trekt van de bezoekers van de tentoonstelling Gilbert van Schoonbeke in het Maagdenhuis.

Met stijgende bewondering heeft de vzw De Vrienden van het Brouwershuis” de inventiviteit en de uitvoering van de projecten van de Stichting gevolgd en wordt steeds met belangstelling uitgekeken naar het eerstvolgende evenement waarmee ze hen verrassen. Met de slogan “ Ik ben Gilbert “ is de Veenendaler onbetwistbaar kenner geworden van een Antwerps icoon. Dermate dat Gilbert van Schoonbeke beter bekend is over dan voor de Moerdijk. Dit tot schande van Antwerpen, dat zijn “ meliorator “ nooit de aandacht gegeven heeft die hij verdiende maar thans mede onder impuls van de Veenendalers in 2019 door de vzw De Vrienden van het Brouwershuis onder de aandacht wordt gebracht met tal van initiatieven in de Scheldestad. Met het weliswaar zwak excuus “ niemand is sant in eigen land “gaat naast onze bewondering ook onze dank uit naar gans Veenendaal en naar de Stichting in het bijzonder, voor de getoonde inzet.

In december 2019 wordt te Antwerpen het Gilbert Van Schoonbeke-jaar besloten met een concert van Stef Bos met als titel “ Antwerpen groet Veenendaal “. Dit als eerbetoon aan de figuur die ons na 500 jaar in 2019 verbonden heeft en vriendschapsbanden heeft gecreëerd tot over onze landsgrens.

Proficiat Veenendaal.

Wilfried Patroons
Voorzitter Vzw De Vrienden van het Brouwershuis Antwerpen

(Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel: de restauratie en de heropening van het museum Brouwershuis, dat in de XVIe eeuw werd opgericht door Gilbert van Schoonbeke)