ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Creëren en inspireren

door Gilbert | okt 09, 2018 | creëren en inspireren, stedenbouw,

We wijzen een locatie aan die betekenis heeft met het oog op turfwinning en de rol van Gilbert van Schoonbeke. Denk bijvoorbeeld aan de Emminkhuizerberg of de Rode Haan. Voor die locatie schrijven we een ontwerp- en ideeënwedstrijd uit met het thema ‘ontmoeting & uitzicht’, daar waar verleden en toekomst samenkomen. Zowel Antwerpenaren als ook Veenendalers mogen hun ideeën en uitwerkingen hiervoor indienen.

We leveren zo een bijdrage aan de betekenis van de duurzame ontwikkeling van Veenendaal als ‘partner’ in de Food Valley. Het project leert ons zorgvuldig om te gaan met ons cultureel erfgoed. Een fysieke plek waar verleden en heden samenkomen kan daarbij helpen.

We schijven een gereglementeerde prijsvraag/ontwerpcompetitie uit. We stellen beoordelingscriteria op en vormen beoordelingsteams.

En na afloop zeggen we:
– We realiseerden een blijvende, fysieke landschappelijke en/of (steden)bouwkundige ruimtelijke ingreep.
– We maakten het ‘Verhaal van Veenendaal’ op een conrete plek aansprekend zichtbaar.
– Het project onderstreept de Veense eigenzinnigheid, trots en het vermogen om grenzen te verleggen.

Projectleiders zijn Astrid Swart en Johan Huibers. Zij werken hiervoor samen met de Stadsbouwemeester van Antwerpen en het Vlaams Architectuur Instituut en de werkgroepleden Roel van Laar en André de Haas.