Gilbertjaar 2019 Gilbertgaard De Kleine Wereld

Gilbertgaard De Kleine Wereld

door Gilbert | sep 06, 2019

De inzenders van het plan “De Kleine Wereld”: “Dit ontwerp wil onze relatie tot de natuur en elkaar op een waardevolle manier verder helpen. We zien onszelf steeds meer als participant van, in plaats van een heerser over de natuur. Het is een langzame, maar zekere ontwikkeling. Dit kleine stukje aarde, De Gilbertgaard, kan hierin een positieve rol spelen.” De inzenders willen naar eigen zeggen “de waardevolle ontmoeting tussen mensen met elkaar en met de natuur zo vloeiend en vanzelfsprekend mogelijk maken”. Hiervoor hebben ze in het gebied drie thema’s gevonden, namelijk het verbinden van hoog versus laag (Roode Haan, dijk en akker), natuur versus cultuur (Gaard en woonwijk/Veenendaal) en de geschiedenis versus het heden (Roode Haan en huidige tijd).