ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Het monnikenwerk van de werkgroep geschiedenis

door wimaalbers | mrt 07, 2018 | geschiedenis, monnikenwerk,

Het was een bijzondere bestuursvergadering van de Stichting Gilbert van Schoonbeke op 5 maart jl.

Voor aanvang van de reguliere vergadering was er een toelichting door leden van de werkgroep geschiedenis op de vordering van hun werkzaamheden. Werkgroepvoorzitter Jaap Pilon vertelde over de aanpak van het archievenonderzoek en de beoogde publicatie in 2019. Corrie en Adri van Silfhout lieten aan de hand van documenten zien hoeveel werk er gaat zitten in het ontcijferen en vertalen van de vele pagina’s uit de archieven uit de periode 1545-1565.

Het doel van al deze inspanningen is om voor Veenendaal meer duidelijkheid te scheppen over de activiteiten van de veenraden in die periode en de rol die Gilbert Van Schoonbeke daarin gespeeld heeft.  De werkgroep bezoekt daarvoor ook archieven in Amersfoort, Utrecht, Arnhem en Antwerpen. “Van Schoonbeke was een mythische figuur, waarover veel verhalen de ronde doen. Wij willen weten wat daarvan waar is en wat niet”, aldus Jaap Pilon.

De avond ging verder met de reguliere vergadering van het bestuur. Daarin kwamen mooie nieuwe initiatieven aan de orde, onder andere vanuit de werkgroepen voor Onderwijs en Cultuur. De werkgroep architectuur en stedenbouw heeft zich hernoemd tot “Schoon Gilbert” en heeft een ambitieus plan voor een “meerdaags evenement waarbij men ook voorbij aan de Veense grenzen wil kijken”.

De uitrol van het communicatieplan 2018 voor het Gilbertjaar gaat veel coördinatie en afstemming vergen met de gemeente en andere partijen in de stad. Daarvoor zijn deze week meerdere overleggen gepland.

Tot slot werd gesproken over hoe de slagkracht van de projectorganisatie van het Gilbertjaar2019 vergroot en geprofessionaliseerd kan worden. Plannen daarvoor zijn in de maak.