ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Onthulling rol van Gilbert in Cultureel Café

door Gilbert | jan 07, 2019

Sedert het verschijnen van het boek “Vier eeuwen Veenendaal” van de hand van dr. J.G. Thoomes in 1949 ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van het dorp is er een discussie gaande of de uit Antwerpen afkomstige Gilbert van Schoonbeke nu wel of niet de stichter is van Veenendaal. Er ontstaat naar aanleiding van de opvatting van Thoomes in de jaren vijftig van de vorige eeuw een polemiek die tot in onze tijd voortduurt.

In het Cultureel Café van woensdag 16 januari as. zal de werkgroep Geschiedenis van de Stichting Gilbertjaar 2019 uitsluitsel geven over de vraag of Gilbert de stichter van Veenendaal is en zo niet, welke rol hij dan wel gespeeld heeft in de geschiedenis van Veenendaal. Door leden van de werkgroep is de afgelopen twee jaar in vele historische archieven onderzoek verricht en is getracht een antwoord te vinden op de vele vragen rond de persoon van Gilbert van Schoonbeke en zijn rol voor het ontstaan van Veenendaal.

De werkgroep bestaande uit Jaap Pilon (voorzitter en historicus), Janneke van den Berg (namens het gemeentearchief Veenendaal), Constant van den Heuvel ( docent geschiedenis en historicus), Marc Arends (namens het Museum Veenendaal), Anne Slok (namens de HVOV) , Adri en Corrie van Silfhout (onderzoekers en kenners van het Nederlands oud handschrift) en Fritz Jothmann (Neerlandicus) heeft de afgelopen twee jaar intensief aan het onderzoek gewerkt. Met name Adri en Corrie van Silfhout hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt door in vele archieven vele oude handschriften te onderzoeken en te vertalen, in het bijzonder met betrekking tot de periode van de tweede helft van de 16de eeuw, de tijd waarin Gilbert van Schoonbeke actief was met ondernemen. Meer dan 2300 uren hebben zij aan onderzoek en vertaling van de oude geschriften gewerkt.

Het ligt in de bedoeling dat medio februari de bevindingen van de werkgroep met betrekking tot de rol van Gilbert voor het ontstaan van Veenendaal in een handzaam boekje huis-aan-huis in Veenendaal worden verspreid.

Maar voor het zover is zal de werkgroep, namens het Stichtingsbestuur Gilbertjaar 2019,  de bezoekers van het Cultureel Café van 16 januari as. de resultaten van het onderzoek naar de rol van Gilbert bekendmaken. Zoals te doen gebruikelijk zal de avond van het Cultureel Café plaatsvinden in brasserie De Plantage aan de Markt en om 20.00 uur beginnen. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De entree is gratis.