ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Ontmoet Gilbert in Museum Veenendaal

door Gilbert | jan 07, 2019

Tentoonstelling Gilbert van Schoonbeke in de 16e eeuw

Zaterdag 19 januari t/m zaterdag 27 april 2019

Onder het overkoepelend thema ‘Veenendaal ontmoet Gilbert’ komt Museum Veenendaal in 2019 met een aantal tentoonstellingen, telkens met een andere invalshoek. De eerste tentoonstelling ‘Gilbert van Schoonbeke in de 16e eeuw’ is te zien vanaf zaterdag 19 januari tot en met 27 april 2019. De expositie belicht de rol van de succesvolle ondernemer uit Antwerpen bij het ontstaan van Veenendaal en schept een beeld van het leven in de 16e eeuw.

Veenendaal heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot ‘Gilbertjaar’ naar aanleiding van het geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke (1519-1556). Gilbert van Schoonbeke was in Antwerpen een van de meest succesvolle ondernemers van de 16e eeuw, de Gouden Eeuw van de zuidelijke Nederlanden. Met grote verkavelingen en bouwprojecten, zoals de Nieuwstad en de versteviging van de stadswallen, heeft hij Antwerpen grondig hervormd. Hij kwam rond 1550 in de omgeving van Veenendaal terecht op zoek naar turf, dé brandstof in de 16e eeuw. Deze turf had hij o.a. nodig voor de productie van bakstenen voor zijn vele bouwprojecten. Hierdoor ontwikkelde Veenendaal zich als veenkolonie. Hij stierf reeds op jonge leeftijd. Zijn erfgenamen deden grote schenkingen aan Antwerpse liefdadigheidsinstellingen, zoals het Maagdenhuis, een weeshuis voor meisjes.

Bijzondere kunstobjecten
Voor deze tentoonstelling hebben bijzondere objecten uit Vlaams kunstbezit de reis naar Veenendaal gemaakt. Zo is het portret van Gilbert van Schoonbeke te bewonderen dat ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1544 werd gemaakt. Dit pronkstuk van de expositie wordt getoond in een sfeervol decor met een eettafel gedekt met onder andere een collectie tin. Waardoor de bezoeker een inkijkje krijgt in een 16e eeuws interieur. Het wanddecor is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Militair Museum.

Gilbert en het ontstaan van Veenendaal
Drie verschillende collectiestukken zullen de bezoeker uitdagen na te denken over het werkelijke ontstaansjaar van Veenendaal en de rol die Gilbert hierbij heeft gespeeld. Getoond wordt een replica van “Het Boek Beschrijvinge van alle de Nederlande” van Ludovici Guiccardini (1521-1588), een Italiaanse handelsreiziger die hoorde dat in 1541 in de buurt van Rhenen het plaatsje Veenendaal was gesticht om turfgravers te huisvesten. Daarnaast  prijkt het jubileumbord van het vermeende 400-jarig bestaan van Veenendaal. Een Delfts blauw herdenkingsbord waarop Gilbert fier staat afgebeeld, met de jaartallen 1549-1949. Een tastbare erfenis waaruit opgemaakt kan worden dat men er lange tijd van uitging dat Veenendaal in 1549 werd gesticht.

Bekijk meer op de website van Museum Veenendaal