ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Projectprijsvraag de “Gilbertgaard’

door Gilbert | jul 12, 2019

Woensdag 10 juli jl. hebben 5 daarvoor geselecteerde landschapsbureaus in het gemeentehuis van Veenendaal hun ideeën en voorstellen gepresenteerd aan de leden van de beoordelingscommissie, onder supervisie van de Stichting Gilbert van Schoonbeke 2019. Het gaat hier om een projectprijsvraag uitgeschreven door diezelfde Stichting voor het gebied rondom Slaperdijk en Roode Haan.

De bureaus hebben ieder voor zich in beeld gebracht hoe dit gebied er op termijn uit zou kunnen zien als we de natuur en de geschiedenis van dit gebied vandaag de dag weer volop in beeld brengen en tot zijn recht laten komen voor mens en omgeving/ samenleving. De direct omwonenden hebben op diezelfde avond van 10 juli als eersten de gelegenheid gekregen – middels een preview – om te reageren op deze plannen. Daar is goed gebruik van gemaakt.

De aangedragen ideeën worden nu getoetst op inpassing, bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en beheer, waarna op vrijdag 13 september in gebouw Spectrum de ‘Gilbert Architectuurprijs’ wordt toegekend aan het plan en idee wat het beste beantwoordt aan de vooraf gestelde criteria.