ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Stand van zaken Gilbertjaar 2019

door gilbertjaar2019 | mei 01, 2017 | status,

Bestuur
Op 29 maart vergaderde het bestuur van de Stichting Gilbertjaar 2019 i.o. voor de eerste maal. De volgende vergadering is op 8 Mei a.s.
Bestuursleden zijn op dit moment: Saskia Koppert (secretaris) Mieke van Dijk, Nadia Aliyat, Frank Hafkamp (penningmeester) Ed Klasen en Wim Aalbers (voorzitter). Het bestuur ontvangt ondersteuning in de persoon van Marcel Kaijen. Er is nog minimaal 1 bestuursvacature, waarvoor gesprekken zijn en worden gevoerd.

Werkgroepen
Elk bestuurslid is aanspreekpunt voor 1 of 2 werkgroepen. De samenstelling en briefing van de werkgroepen moet nog gebeuren. Er zijn wel stevige shortlists voor alle groepen. En hier en daar (Geschiedenis bijv.) komt al spontaan e.e.a. op gang.

Antwerpen
Voorzitter Wilfried Patroons van St. Vrienden van het Waterhuis was onlangs in Veenendaal. Voor Rotary Club Veenendaal heeft hij gesproken over Gilbert van Schoonbeke en de voorstellen voor het Antwerpse Gilbertjaar. Over dat laatste was in Antwerpen vorige week hoog overleg met het gemeentebestuur. Vanuit Veenendaal hebben wij een boodschap gestuurd ter ondersteuning.

Vervolg
Naast de bestuurlijke stappen (stichtingsakte, werving bestuurslid, plannenmakerij) streven we naar het heelhouden en sterker maken van het thema van Gilbert dat ons bindt. Met Jaap Pilon is een idee ontstaan om een speciale Gilbert’s wandeling te organiseren voor alle inmiddels betrokkenen. Dit gaat nog voor de zomer plaatsvinden. Een vervolg hierop zou een “Tableau de la Troupe” kunnen zijn. Denk aan een (theater-)bijeenkomst kort na de zomer waarin iedereen bij elkaar komt, plannen ontvouwd en afspraken gemaakt worden.

Uitnodiging
We danken iedereen voor alle betrokkenheid en bijdragen tot zover en rekenen op veel inbreng, gevraagd én ongevraagd. Hierbij!

Hoort zegt het voort.