ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Wie is Gilbert?

door Gilbert | okt 11, 2018

1. Waarom Gilbert?
Het verhaal van Gilbert van Schoonbeeke vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Veenendaal en de relatie met de ontwikkeling van Antwerpen, maar biedt tevens de mogelijkheid om het verhaal van het Veenendaal van nu te vertellen. En dat is hard nodig! Veel van onze inwoners en ondernemers zijn positief over wat Veenendaal te bieden heeft en ook bezoekers die Veenendaal kennen waarderen de kwaliteit van Veenendaal met de vele voorzieningen op het gebied van winkelen, cultuur en evenementen. Helaas geldt dat niet voor het imago van Veenendaal in zijn algemeenheid. Onbekend maakt onbemind en een slecht imago heeft een negatief effect op het aantrekken van inwoners, bezoekers, bedrijven en talent. Het Gilbert jaar biedt ons de kans om zowel intern als extern de kwaliteiten van Veenendaal voor het voetlicht te brengen.

2. Voor wie is Gilbert?
De activiteiten kunnen zich richten op inwoners, bedrijven, werknemers en bezoekers, kortom Gilbert is van iedereen en voor iedereen. De organisatie organiseert zelf een tiental hoofdprojecten voor alle doelgroepen, daarnaast kunnen inwoners, lokale organisaties en bedrijven zelf activiteiten organiseren tijdens het Gilbert Jaar voor verschillende doelgroepen. In het bijzonder wordt ook de samenwerking met Antwerpen gezocht en diverse uitwisselingsmogelijkheden georganiseerd.

3. Wat levert Gilbert op?
Naast een jaar boordevol leuke evenementen en activiteiten, biedt het Gilbert jaar de volgende kansen:
• Mogelijkheid om meer bezoekers aan te trekken en bestedingen in Veenendaal te stimuleren.
• Stimulering van nieuwe en cross-sectorale samenwerking
• Internationale en nationale exposure voor Veenendaal
• Versterking van het imago van Veenendaal
• Versterking sociale cohesie/vergroting van trots onder inwoners en stakeholders
• Meer kennis over Veenendaal

4. Waar gaat het Gilbert Jaar over?
Gilbert heeft zijn DNA doorgegeven aan de Veenendaler van vandaag. We zijn net als
Gilbert ondernemend en eigenzinnig. We werken samen om onze doelen te bereiken en durven buiten kaders te denken. Veenendaal is zelfbewust en saamhorig. Gilbert vormt in 2019 de paraplu waaronder tal van activiteiten en vormen van Veense beleving gehangen worden. En we wéten niet alleen waarom Veenendaal zo’n geweldige plaats is om te wonen, recreëren en te ondernemen: in het Gilbertjaar 2019 dragen we het ook uit!

5. Is Gilbert een eenmalig feestje?
De focus ligt in eerste instantie op het jubileum jaar 2019, maar dat betekent niet dat het resultaat en de effecten van het Gilbert jaar alleen voor 2019 gelden. Het verder versterken van het imago van Veenendaal en het gezamenlijk uitdragen van de kwaliteiten van Veenendaal is een continue proces, waaraan de initiatiefnemers ook na het Gilbert jaar aan willen blijven bijdragen. Uiteraard wordt het Gilbert jaar geëvalueerd en er zal gekeken worden welke activiteiten gecontinueerd kunnen worden.

6. Van wie is Gilbert?
Gilbert is ontstaan vanuit een groep enthousiaste initiatiefnemers vanuit het bedrijfsleven, de cultuursector, binnenstad en vrijwilligers. De gemeente, BOV, Winkelstad Veenendaal, Sportservice Veenendaal en vele anderen ondersteunen dit initiatief. De organisatie organiseert het jaarprogramma met een tiental hoofdactiviteiten, maar gedurende het jaar is het voor iedereen mogelijk om ook zelf activiteiten te organiseren die het verhaal van Veenendaal uit te dragen. Het merendeel van de activiteiten wordt door vrijwilligers of door inzet van betrokken stakeholders georganiseerd. Een compact team van professionals ondersteunt de organisatie. Op deze wijze organiseren we maximale betrokkenheid, gezamenlijke investeringen en effectiviteit.

7. Wanneer is Gilbert een succes?
Uiteraard willen we dat tijdens het Gilbert jaar alle projecten succesvol worden uitgevoerd met voldoende deelname en exposure. Maar dat geldt ook voor de bredere participatie van alle inwoners, bedrijven en betrokken organisaties. Gilbert moet leiden tot een versterking van het imago van Veenendaal als comfortabele, ondernemende, verbindende stad, ideaal gelegen op de overgang van Utrecht en Gelderland. Gilbert levert nieuwe samenwerkingen op en vergroot het organiserend vermogen om ook in de toekomst Veenendaal samen verder te versterken.